Lista szkół - Gmina Michów


Wybierz miasto:
szkoły Katarzyn
szkoły Michów
szkoły Rudno
szkoły Wypnicha

Gimnazjum nr 1 w Michowie
Szkolna II 2 B
21-140 Michów
telefon: 0818566039
Gimnazjum nr 2
Spacerowa 110
21-140 Rudno
telefon: 0818568204
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte
Szkolna II 2 B
21-140 Michów
telefon: 0818566039
Przedszkole w Michowie
Strażacka 3
21-140 Michów
telefon: 0818566004
Szkoła Podstawowa
Szkolna II 2 B
21-140 Michów
telefon: 0818566039
Szkoła Podstawowa
Spacerowa 110
21-140 Rudno
telefon: 0818568204
Szkoła Podstawowa w Katarzynie
114
21-140 Katarzyn
telefon: 0818594480
Szkoła Podstawowa w Wypnisze

21-140 Wypnicha
telefon: 0818568008
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie
Szkolna II 2 B
21-140 Michów
telefon: 0818566039
Zespół Szkół w Rudnie
Spacerowa 110
21-140 Rudno
telefon: 0818568204

1